Üye Girişi
Kullanıcı Adınız
Şifreniz
Kurstan Kareler

Online İlkyardım Bilgisi Testi

1. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

2. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

3. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

4. Kalp,kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

5. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

6. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

7. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

8. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

9. Bir el alına yerleştirilir. ••Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. ••Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

10. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

11. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

12. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

13. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

14. Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

15. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?