Üye Girişi
Kullanıcı Adınız
Şifreniz
Kurstan Kareler

Online İlkyardım Bilgisi Testi

1. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

2. I- El freninin çekilmesi II- Kontağın kapatılması III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

3. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

4. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

5. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

6. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

7. Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

8. Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

9. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

10. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

11. Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

13. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

14. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

15. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?