Üye Girişi
Kullanıcı Adınız
Şifreniz
Kurstan Kareler

Online Trafik ve Çevre Bilgisi Testi

1. Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

3. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

4. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

5. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

6. Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

7. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

9. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

10. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

11. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

12. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

13. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

15. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

16. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

17. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir

18. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

21. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

22. Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

23. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

24. I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

25. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?