Üye Girişi
Kullanıcı Adınız
Şifreniz
Kurstan Kareler

Online Trafik ve Çevre Bilgisi Testi

1. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

3. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

4. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

6. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

7. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

8. Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

9. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

10. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

11. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

12. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

13. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

15. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

16. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir

17. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

21. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

22. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

23. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

24. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

25. asdas